Cięcie wzdłużne

Szerokość kręgu wsadowego od 50 do 300mm
Szerokość ciętych taśm: 10– 290mm
Grubość taśm: od 0,18 do 1,8 mm
Max. waga kręgu: 3000kg
Średnica wewnętrzna kręgu: od 300 do 600mm
Dokładność cięcia: według normy


Walcowania

Grubość kręgu wsadowego   0,2 - 2,0
Szerokość kręgu wsadowego od 50 do 130mm
Grubość walcowanych taśm: od 0,18 do 1,8 mm
Max. waga kręgu: 1500kg
Średnica wewnętrzna kręgu: od 400 do 600mm
Dokładność walcowania: według normy